Johan de Wittspeld voor ziekenhuisapotheker Dieleman bij afscheid van Albert Schweitzer ziekenhuis

30 oktober 2020

Op haar laatste werkdag, 30 oktober, is ziekenhuisapotheker Hetty Dieleman door burgemeester Kolff geëerd met de Johan de Wittspeld, de gemeentelijke onderscheiding voor mensen die excelleren in hun functie en van grote betekenis zijn voor de Dordtse samenleving. Dieleman heeft vanaf 1990 leiding gegeven aan de Ziekenhuisapotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

"Waar ze ook kwam, Hetty liep en loopt in veel opzichten voorop als wegbereider en nam altijd zitting in posities waar zij kon bijdragen tot kwaliteitsverbetering en kennisvermeerdering", aldus bestuursvoorzitter Peter van der Meer. Hij noemde Dieleman ‘een grand lady waar ik diep respect voor heb’. "Altijd energiek en bemoeizuchtig in de goede zin van het woord. Vakvrouw, opleider, zakenvrouw, leider en bovenal een lief mens."

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Veiligheid
Dieleman heeft zich op talloze manieren onderscheiden in haar werk. Ze legde de basis voor de landelijk geldende toetsingssystematiek voor ziekenhuisapothekers. In haar eigen ziekenhuis zette ze zich in voor onder meer de ontwikkeling van een centrale sterilisatieafdeling, een elektronisch voorschrijfsysteem, een app voor veiliger toediening van medicijnen, een bereidingsapotheek en een poliklinische apotheek.

Ze was een toegewijd opleider van aankomend ziekenhuisapothekers en een gerespecteerd en soms gevreesd onderhandelaar met de farmaceutische industrie. Dankzij haar werd voor patiënten in het ziekenhuis menswaardige stervenshulp mogelijk. Zeer recent zorgde ze er eigenhandig voor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis tijdens de eerste coronagolf geen tekort aan beschermingsmiddelen ontstond.

Warme deken
"Voor hen die ziek zijn, heeft u zich met hart en ziel ingezet", aldus burgemeester Kolff. "Hun belang vormde de leidraad voor uw handelen." Dieleman zelf bevestigde dat in haar afscheidsspeech: "Het mogen werken voor onze patiënten voelde als een warme deken. Zij waren de impuls om het steeds wéér te doen en steeds béter te doen."

Dieleman stond onder haar medewerkers bekend als streng maar rechtvaardig en de moeder en hoeder van de apotheek, waarbij iedereen voor haar gelijkwaardig was. "Leiding te mogen geven aan jullie, was een groot geschenk", hield ze haar geëmotioneerde collega's voor. En: "Vergeet nooit hoe belangrijk jullie allemaal zijn voor de zorg en voor het ziekenhuis!"

Het is historisch verantwoord om Dieleman de 24e officiële ‘Stadsapotheker’ van Dordrecht te noemen, sinds de Oudraad van de Stad Dordrecht in 1762 positief besliste op het verzoek, gedaan door de Heren Vaders en Regenten van het Gasthuis, tot de oprichting van een Stadsapotheek. Dieleman heeft deze functie bekleed als tweede vrouw sinds 1762 en als op twee na langst zittende Stadsapotheker.

Wij feliciteren Hetty van harte met de onderscheiding, danken haar voor haar enorme inzet en wensen haar nog heel veel mooie en gezonde jaren toe! 

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2020OktoberJohan de Wittspeld voor ziekenhuisapotheker Dieleman bij afscheid van Albert Schweitzer ziekenhuis
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in