Veel coronapatiënten, Albert Schweitzer ziekenhuis schakelt zelf over naar 'fase 3'

6 oktober 2020

Het aantal coronapatiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis is op dinsdag 6 oktober zeer ruim boven de grens gekomen die landelijk geldt voor ‘coronafase 2’, waarin we officieel landelijk nog zitten.

De doorstroming van patiënten van de Spoedeisende Hulp naar de kliniek stagneert, mede doordat ook de spreiding van patiënten naar andere ziekenhuizen en de uitplaatsing naar het verpleeghuis stagneren. Om helemaal vastlopen te voorkomen, hebben de Raad van Bestuur en het Medisch Specialisten Bestuur dinsdag besloten om ‘fase 3’ intern alvast in gang te zetten. Landelijk is dat besluit op dit moment nog niet genomen.

Op- en afschalen
Volgens het systeem van patiëntenspreiding tussen ziekenhuizen, geldt nu voor ons nog een maximum van negen coronapatiënten in de gewone kliniek en drie op de Intensive Care (IC). Daarboven moeten patiënten eigenlijk worden verplaatst naar ziekenhuizen die nog niet aan hun limiet zitten. Maar het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is dinsdag al op maar liefst dertig gekomen: zelfs ruim boven de grens die voor fase 3 geldt. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer: “Het spreiden heeft de laatste dagen niet goed gewerkt. Niet al onze aanvragen worden gehonoreerd. We weten niet hoe dat komt, maar we kunnen niet wachten op landelijke besluitvorming. We gaan zelf de coronazorg opschalen en noodgedwongen een stukje reguliere zorg stopzetten.” 

(De tekst gaat verder onder de foto.)

Operaties afzeggen
Dit houdt in dat afdeling C2 als tweede cohortafdeling (speciale corona-afdeling) naast C1 opengaat, op z’n laatst gebeurt dat donderdag. Om C2 hiervoor vrij te maken, moeten de huidige patiënten die er liggen elders in de kliniek een bed vinden. Om bedden en personeel vrij te spelen, wordt per direct een aantal geplande operaties voor komende week afgezegd. Op de locatie Dordwijk zijn vanaf woensdag 7 oktober dan ook twee van de acht operatiekamers dicht en indien noodzakelijk een derde. Operaties op de locatie Zwijndrecht gaan voorlopig door zoals gepland, allemaal in dagbehandeling.

SEH-stops mogelijk
Tevens wordt alles in het werk gesteld om patiënten met corona die ‘medisch klaar’ zijn en op een verpleeghuisbed wachten, zo snel mogelijk uit te plaatsen. “We hopen dat we met deze maatregelen genoeg capaciteit winnen”, aldus Van der Meer. “Toch kan het gebeuren dat we de komende dagen, net als de afgelopen dagen, ook nog ‘stops’ moeten afkondigen op de Spoedeisende Hulp. We moeten voorkomen dat daarvandaan te veel nieuwe druk op de verpleegafdelingen komt te staan.” Voor de IC geldt dat het  nu nog te overzien is met coronapatiënten. Van der Meer: “Tijdens de eerste golf was de IC-capaciteit een kritieke factor. Het lijkt het erop dat de tweede golf vooral opnieuw veel gaat vergen van de verpleegafdelingen.”

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2020OktoberVeel coronapatiënten, Albert Schweitzer ziekenhuis schakelt zelf over naar 'fase 3'
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in