Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

Appen met je arts van start via BeterDichtbij

4 september 2019

Patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis kunnen in de toekomst op elk moment hun arts of andere zorgverlener benaderen via een app, voor het stellen van korte, niet-spoedeisende vragen. Als 21e ziekenhuis in Nederland is het Albert Schweitzer ziekenhuis hiervoor op 3 september een samenwerking aangegaan met BeterDichtbij. Binnenkort gaan de eerste twee medische specialismen van start: Plastische Chirurgie en Maag-darm-leverziekten bij kinderen. Later volgen er meer.

De app BeterDichtbij brengt eenvoudig en veilig een geschreven gesprek, vergelijkbaar met WhatsApp, tot stand tussen de patiënt en de arts. Zo wordt het mogelijk om tussentijds bijvoorbeeld aanvullende vragen naar aanleiding van het spreekuur te stellen, of te overleggen bij twijfel over het verloop van de behandeling of onverwachte bijwerkingen. Uiteraard beoordeelt de zorgverlener of het verantwoord is de vraag te beantwoorden zonder de patiënt te zien.


Artsen en andere betrokkenen in het ASz maken zich op voor BeterDichtbij; 1e en 2e van rechts zijn Peter van der Meer, bestuursvoorzitter ASz en Sander Bijl, mede-oprichter van Beter Dichtbij.

Veilig
De patiënt registreert zich eenmalig in de BeterDichtbij-app en kan daarna op ieder moment veilig inloggen met een pincode. Zelfs bij verlies van de telefoon blijven gegevens dus privé. Voor deelname aan BeterDichtbij nodigt de arts de patiënt uit, wanneer hij/zij besluit dat de medische situatie dit toelaat. De patiënt kan de appgesprekken zo vaak als gewenst nalezen in de app. De zorgverlener kan de gesprekken toevoegen aan het elektronisch medisch dossier.

Drempel
BeterDichtbij is een landelijk serviceconcept, ontwikkeld vanuit de ziekenhuissector zelf. Het doel is de zorg eenvoudiger maken, extra service verlenen en de patiënt beter informeren. Uiteindelijk kan onnodige zorg worden voorkomen wanneer de patiënt zich in een vroeger stadium meldt met een bijzonderheid, of wanneer hij/zij tussentijds om advies vraagt terwijl de drempel hiervoor eerder vaak te hoog was.

Niet verplicht
De specialismen in het Albert Schweitzer ziekenhuis die als eerste van start gaan worden eerst nog getraind in het gebruik en kunnen ieder voor zich kunnen beslissen welke service ze wel en niet bieden via BeterDichtbij. De patiënt wordt nooit verplicht om deel te nemen en zal altijd eerst door de zorgverlener worden gevraagd of er belangstelling is voor de dienst. Meer informatie is hier te vinden.

Medebeslisser
Voor het Albert Schweitzer ziekenhuis past de innovatie bij de steeds prominentere rol die de patiënt als medebeslisser inneemt in de behandelrelatie. Daarnaast speelt steeds meer zorg zich af op afstand buiten het ziekenhuis. Daarbij past dan ook het van thuis uit kunnen communiceren met de arts. Sinds twee jaar hebben patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis via het patiëntenportaal MijnASz ook al toegang tot hun medisch dossier en onderzoeksuitslagen.

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2019SeptemberAppen met je arts van start via BeterDichtbij
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in