Maatregelen en veelgestelde vragen rondom corona. Meer informatie

Sponsort u het Dordtse SEH-team dat naar Den Bosch rent?

30 augustus 2019

Tien hardlopers van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis rennen op zaterdag 21 september in estafette naar de SEH van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Op hetzelfde moment rennen SEH-artsen en -verpleegkundigen van het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom naar de SEH in Dordrecht.

En zo zijn er die dag tijdens de zogeheten SGOrun in het hele land nog 24 teams onderweg van de ene naar de andere SEH, waarbij de afgelegde afstand minstens 75 kilometer moet bedragen. Het evenement met de slogan: ‘Ren voor je SEH!’ is bedoeld om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nog betere spoedeisende zorg.

Gemotiveerd
Veruit de meeste lopers tijdens de SGOrun zijn zelf werkzaam op SEH’s en dus nauw betrokken bij de dagelijkse acute zorg aan ernstig zieke of gewonde patiënten. “We weten waarvoor we het doen en zijn ontzettend gemotiveerd om ons vak naar een hoger niveau te tillen”, vertelt SEH-arts en teamcaptain Sandra Couwenberg. Ook bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis is van de partij en rent mee.


Een deel van het team SGOrunners op de SEH in Dordrecht.

Onderzoeken
Het SGOfonds, dat de sponsoropbrengst ontvangt, verstrekt onderzoeksgelden aan diverse projecten in het land op het gebied van de spoedeisende geneeskunde. De eerste SGOrun vond plaats in 2016 en sindsdien heeft de totaalopbrengst per jaar gelegen tussen de 26.000 en de 45.000 euro. “Dit is ons derde jaar van deelname en we hopen ook nu weer een flinke bijdrage aan een hopelijk hoge totaalopbrengst te leveren”, aldus Couwenberg. Onderzoeken die uit de opbrengst van de afgelopen jaren zijn bekostigd, gaan onder meer over het meten en voorspellen van gevaarlijke bloedvergiftiging (sepsis), plaatselijke verdoving, chronische pijn en echo’s bij polsfracturen.

Doneren
Doneren kan hier en gebeurt op naam van de afzonderlijke teams. De opbrengst van alle deelnemende ziekenhuizen komt uiteindelijk bij elkaar in één pot. Elke bijdrage is welkom!

Sponsors

Sponsors die een bijdrage hebben gestort en/of die de deelname van het Albert Schweitzer-team mede mogelijk maken en/of aankleden, zijn tot dusverre zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis, Sodexo, De Ruiter Catering, DrechtBloemen en Veerdienst Aqua Dordt BV.

Daarnaast is er steun van de Raad van Bestuur, diverse afdelingen, personeel en familie van personeel uit het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het busje voor het vervoer van het team en het volgen van de renners, wordt beschikbaar gesteld door Inqar Drechtsteden. Bedankt voor de gulle bijdragen!

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2019AugustusSponsort u het Dordtse SEH-team dat naar Den Bosch rent?
Naar boven

Bezoekt u een van onze locaties?

Vul voor uw komst deze vragenlijst in