Bericht aan patiënten en huisartsen over de CAO-actiedag, woensdag 20 november

15 november 2019

Geachte patiënten en huisartsen/verwijzers,

Waarschijnlijk heeft u gehoord of gelezen dat het personeel in de meeste Nederlandse ziekenhuizen op woensdag 20 november actie voert voor een betere CAO. Ook medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis doen aan deze protestdag mee.

Dit betekent in grote lijnen dat op deze dag alleen spoedzorg wordt geboden, zoals normaal gesproken op een zondag. Ook afspraken die voor het welzijn en de veiligheid van kwetsbare patiënten niet kunnen worden uitgesteld, gaan door.

Op de actiedag maken medewerkers hun wensen en eisen en die van de vakbonden zichtbaar en hoorbaar in het ziekenhuis. Het Actiecomité en de Raad van Bestuur vragen uw begrip voor de gevolgen van de acties en hopen op uw steun voor de medewerkers.

Wat is er anders (of niet) op 20 november?

Als patiënt kunt u op 20 november - net als op elke andere werkdag - gewoon bellen naar uw huisarts, naar de regionale huisartsenposten en naar het alarmnummer 112. Wat er op de actiedag in het Albert Schweitzer ziekenhuis wel en niet kan, leest u hieronder.


 

 • Heeft u op 20 november een afspraak in ons ziekenhuis voor een consult, (röntgen)onderzoek, behandeling of operatie en is deze afspraak uiterlijk op 13 november niet schriftelijk of telefonisch door ons verplaatst naar een andere datum? Dan gaat uw afspraak gewoon door. U kunt dit desgewenst extra controleren met een telefoontje naar de betreffende afdeling. Het algemene nummer is (078) 654 11 11. Heeft u DigiD, dan kunt u al uw afspraken bekijken op www.mijnasz.nl.
   
 • Telefonisch is het ziekenhuis op 20 november bereikbaar via (078) 654 11 11, maar het kan gebeuren dat u niet naar een polikliniek, afsprakenlijn, afdeling of persoon kunt worden doorverbonden.
   
 • Voor huisartsen en andere verwijzers: Sommige poliklinieken zijn op 20 november (gedeeltelijk) geopend, andere zijn gesloten. Krijgt u geen contact op de manier die u gewend bent en kan uw vraag niet wachten tot de volgende dag, of wilt u met spoed een medisch specialist raadplegen of een patiënt insturen, bel dan het algemene nummer (078) 654 11 11. De telefoniste kan u doorverbinden naar een dienstdoende specialist, zoals dit op een zondag ook gebruikelijk is.
   
 • De Spoedeisende Hulp op de locatie Dordwijk is op 20 november geopend zoals altijd. Dit betekent dat u hier terechtkunt na een verwijzing door uw huisarts of door uw huisartsenpost. Ook ambulances worden ontvangen zoals altijd. De behandeling van patiënten op de Spoedeisende Hulp en de eventuele ziekenhuisopname die daarop volgt, verlopen normaal.
   
 • Voor huisartsen en patiënten: Op gewone werkdagen kan de huisarts een patiënt met acute klachten of letsel overdag ook verwijzen naar de Acute Zorg Afdeling op de locatie Zwijndrecht of de EHBO-post op de locatie Sliedrecht. Op 20 november is deze mogelijkheid er in Zwijndrecht niet, in Sliedrecht wel (van 13.00 tot 17.00 uur). 

 • Wilt u op verwijzing van uw huisarts een röntgenfoto zonder afspraak laten maken op de locatie Sliedrecht, dan is dit op 20 november wel mogelijk, van 8.00 tot 16.30 uur. De Radiologie op deze locatie wordt namelijk verzorgd door onze zelfstandige partner PoliDirect, die geen actie voert.
   
 • Wilt u op verwijzing van uw huisarts een röntgenfoto zonder afspraak laten maken op de locatie Dordwijk of Zwijndrecht, dan is dit op 20 november niet mogelijk. Wij vragen u om een dag eerder of later te komen, of uit te wijken naar de locatie Sliedrecht.
   
 • Bloedprikken is op 20 november gewoon mogelijk op alle ziekenhuislocaties. De Bloedafname is namelijk in handen van onze zelfstandige partner Result Laboratorium, die geen actie voert. U vindt de openingstijden hier.

 • De Poliklinische Apotheken in de hal van de locaties Dordwijk en Zwijndrecht zijn solidair met het ziekenhuispersoneel, maar willen toch de hoogst noodzakelijke medicijnen kunnen verstrekken. Zij zijn open op 20 november van 8.00 tot 17.30 uur, maar werken met een kleinere bezetting.

 • Chemotherapie en dialyse vinden op 20 november plaats volgens de normale afspraken en roosters.

 • Op de verpleegafdelingen gaat op 20 november de zorg aan opgenomen patiënten gewoon door.

 • Het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie RLM en het Laboratorium voor pathologie PAL Dordrecht zijn op 20 november beide normaal geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Heeft u een vraag die hierboven niet is beantwoord? Bel ons dan gerust op (078) 654 11 11.