Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over corona. Lees meer

Kopafbeelding

Breed gedragen afspraken voor nog betere geboortezorg

28 augustus 2018

Met een massale ondertekening in het Albert Schweitzer ziekenhuis hebben 25 organisaties op 28 augustus nieuwe afspraken gemaakt over de geboortezorg in de regio. Het gaat om alle verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in Dordrecht en omstreken, samen met het ziekenhuis. De bedoeling is dat zij de zorg rondom de bevalling nog beter op elkaar gaan afstemmen.

De rijksoverheid en zorgverzekeraars dringen hier al enkele jaren op aan en noemen dit ‘integrale geboortezorg’. "Concreet betekent dit dat we allemaal volgens eenduidige afspraken gaan werken, zodat elke vrouw vanaf het begin van de zwangerschap tot aan het einde van de kraamtijd volgens dezelfde standaarden zorg ontvangt", aldus Deni Kraus, bedrijfsleider Gynaecologie/Verloskunde in het ziekenhuis.Protocollen
"Er werd al heel goed samengewerkt, maar het kan nog beter wanneer eerste- en tweedelijns zorgverleners elkaar beter weten te vinden. We zullen volgens dezelfde protocollen gaan werken wanneer het bijvoorbeeld gaat om pijnbestrijding. We spreken af hoe en wanneer we elkaar tijdig inseinen of hulp inroepen als dat nodig is. En dat we dan ook snel wederzijds toegang hebben tot de noodzakelijke patiëntgegevens."

Eén geheel
Volgens Kraus zal dit voor de cliënt of patiënt betekenen dat zij de zorg veel meer als één geheel gaat ervaren, dat er in principe niets meer dubbel gebeurt en dat ze altijd weet op wie ze kan terugvallen op welk moment, zonder onderbrekingen.

Daden
De getekende overeenkomst 'Verloskundig Samenwerkingsverband Dordrecht e.o.' beschrijft vooral de structuur van de samenwerking. De bedoeling is dat de partijen vanaf nu samen aan de inhoud gaan werken. "De woorden hebben we nu, de daden volgen spoedig", aldus Kraus. "Het is op dit moment heel mooi dat we met zoveel partijen op één lijn gekomen zijn."

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2018AugustusBreed gedragen afspraken voor nog betere geboortezorg
Naar boven