Geen bloedafname op zaterdag in Zwijndrecht tijdens zomervakantie

9 juli 2018

Op vier zaterdagen tijdens de zomervakantie vindt er geen bloedafname plaats op zaterdag in het ziekenhuis in Zwijndrecht.

Het gaat om 21 en 28 juli en 4 en 11 augustus. De ervaring is dat er op de zaterdagochtenden tijdens het hoogtepunt van de schoolvakanties praktisch geen patiënten komen prikken.Result Laboratorium voegt daarom de bloedafname van Dordwijk en Zwijndrecht op die dagen samen. Op de locatie Dordwijk kunt u op de genoemde zaterdagen dus wél bloed laten prikken, tussen 9 en 11 uur.

Een compleet overzicht van alle openingstijden en prikposten vindt u op www.resultlaboratorium.nl