Kopafbeelding

'Zorg van Waarde' leveren is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!

15 mei 2018

‘Zorg van Waarde’, deze term heeft u misschien al opgevangen omdat het de titel is van ons strategisch beleidsplan. Maar wat verstaan we hier nu precies onder en welke kant willen we ermee op? Nanni Ruedisueli is dit voorjaar aangesteld als programmamanager Zorg van Waarde, om het hele Albert Schweitzer ziekenhuis bewuster te maken van het belang van ‘de beste zorg tegen de laagste prijs’.

Zij vat de betekenis van Zorg van Waarde kort samen: “Het betekent dat we zorg bieden op de juiste plek, dus ofwel in het ziekenhuis, of thuis bij de patiënt, of in een andere instelling. Het betekent ook dat we de juiste dingen doen, in samenspraak met de patiënt. En dat we de dingen die we doen, heel goed doen.”

Samenhang
Dat klinkt allemaal vanzelfsprekend, maar dit is het niet per se. Ruedisueli: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe behandelmethoden, de rol en de wensen van de patiënt, de samenwerking in de keten, verschuiving naar de eerste lijn, kortere ligduur, digitalisering, innovatie. Daar moet je met je zorgverlening en organisatie op blijven inspelen. Binnen ons ziekenhuis zijn al mooie voorbeelden zichtbaar van hoe je dat efficiënt en patiëntvriendelijk doet. Maar er is nog veel meer mogelijk. Ons programmabureau wil meer samenhang aanbrengen in de initiatieven die er al zijn; en daarnaast artsen en verpleegkundigen ondersteunen bij het bedenken van manieren om Zorg van Waarde te leveren.”


Peter van der Meer en Nanni Ruedisueli.

Rust en ruimte voor verbetering
“Als Albert Schweitzer ziekenhuis nemen wij hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om met elkaar de zorg betaalbaar te houden”, vult bestuursvoorzitter Peter van der Meer aan. “Het is niet zo dat we minder gaan doen, maar we kijken gericht waar en hoe we de zorg anders kunnen organiseren binnen onze organisatie en in de keten.” Een heel goed voorbeeld daarvan dat we allang toepassen, is de snelle borstkankerdiagnostiek bij de Breast Clinic. Van der Meer: “Niet voor niets hebben we daarmee vorig jaar de Zinnige Zorg Award gewonnen van VGZ. Het is een schoolvoorbeeld van Zorg van Waarde: goedkoper, sneller, efficiënter, beter voor de patiënt, geen onnodige dingen doen.”

Verzekeraars
VGZ is trouwens ook nog op een andere manier nauw betrokken bij het programma Zorg van Waarde. Zoals bekend is deze zorgverzekeraar met het Albert Schweitzer ziekenhuis een contract aangegaan voor de duur van drie jaar, waardoor we niet meer per jaar hoeven te bekijken hoeveel zorg we hebben geleverd en hoeveel geld we het komend jaar mogen uitgeven. Van der Meer: “Dit biedt de rust en de ruimte om goed te bekijken hoe je kwaliteit kan verbeteren zonder het steeds over geld te hebben. VGZ zal een partner zijn in dit proces en met ons meedenken. Tevens zijn we in gesprek met andere verzekeraars om ook met hen te kijken hoe zij ons (financieel) kunnen faciliteren en hoe ons programma Zorg van Waarde aansluit bij hun ambities.”

Verandering vanaf de werkvloer
Enkele willekeurige andere mooie voorbeelden van Zorg van Waarde, waar we de afgelopen tijd ook extern veel aandacht voor kregen, zijn de thuishemodialyse en het Zorgtransferium voor kwetsbare ouderen op de SEH. Ruedisueli: “Wat de initiatieven met elkaar gemeen hebben, is dat de verandering plaatsvond of plaatsvindt vanaf de werkvloer. De behandelaren nemen het voortouw, zij weten het best welke zorg de meeste waarde heeft en wat de patiënt wil. Dat is heel belangrijk voor de borging op langere termijn.”Vijftig initiatieven
Veel specialisten en verpleegkundigen zijn druk bezig met bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe zorgpaden, carrouselspreekuren, e-consult, herverdeling van taken in de keten, enzovoort. Ruedisueli heeft maar liefst vijftig (!) verschillende initiatieven binnen het ziekenhuis in kaart gebracht die goed onder de paraplu Zorg van Waarde passen. Ze zijn op veel plekken te herkennen aan het oranje stempel hierboven. “Dit was het eerste doel van ons programma: zicht krijgen op alle ideeën en lopende initiatieven. De lijst laat zien dat we binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis volop in beweging zijn om kwaliteit van zorg te verbeteren. Het programma heeft verschillende fases. Voor de initiatieven die al geïmplementeerd zijn, gaan we nu verder met het in kaart brengen van financiële gevolgen. Daarbij kijken we onder meer hoe je verantwoord kunt experimenteren met vernieuwing en hoe je een productiedaling opvangt wanneer je sommige activiteiten afbouwt. En samen met de initiatiefnemers bepalen we het implementatieplan.”

Informatieuitwisseling
Naast de organisatorische ondersteuning gaat het programma veel aandacht geven aan informatieuitwisseling, zowel intern als extern met de ketenpartners. “We willen uiteindelijk toe naar een ziekenhuisbrede aanpak en bereiken dat het streven om de beste zorg te verlenen tegen de laagste prijs, onderdeel wordt van onze identiteit ‘Ziekenhuis met hoofd, hart en ziel’.” Nog genoeg werk aan de winkel dus - en het programma loopt dan ook sowieso tot eind 2020.

Heeft u vragen of wilt u een initiatief bespreken om mee te doen in het programma? Neem dan contact op met Nanni Ruedisueli, via e-mail n.ruedisueli@asz.nl

U bent nu hier

HomepageNieuws & bijeenkomstenNieuwsberichten2018Mei'Zorg van Waarde' leveren is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!
Naar boven