Kennisgeving aan patiënten die op basis van de BOPZ bij ons opgenomen waren

De verpleegafdeling Psychiatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis was tot 16 augustus 2013 gevestigd op de locatie Amstelwijck. Op die datum verhuisde de afdeling naar de locatie Dordwijk. Op de afdeling Psychiatrie worden van tijd tot tijd patiënten behandeld en verpleegd in het kader van de ‘Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen’ (BOPZ). Het gaat daarbij om gedwongen opnames met als doel het afwenden van gevaar.

Voor dit type opnames worden vanzelfsprekend strenge eisen aan ons gesteld. Er is een officiële ‘Aanmerking als psychiatrisch ziekenhuis’ voor nodig. Toen de afdeling verhuisde naar een ander gebouw, had deze aanmerking door ons opnieuw moeten worden aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid. De locatie zoals die omschreven werd in de bestaande aanmerking klopte immers niet meer. Dat is in 2013 bij vergissing niet gebeurd en langere tijd door niemand opgemerkt.

Eind 2017 kwamen we erachter dat we dit hadden moeten doen. We hebben dit besproken met alle instanties die hierover gaan, namelijk het Openbaar Ministerie, het ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In februari 2018 heeft het ministerie de aanmerking voor de locatie Dordwijk alsnog verleend.

Voor de medische behandeling van patiënten en het voorschrijven van medicijnen heeft het niets uitgemaakt. Afgezien van de gewijzigde plek, was er niets veranderd aan de zorg en de zorgverleners. Ook de faciliteiten op de locatie Dordwijk waren en zijn helemaal in orde volgens alle daarvoor geldende regels. Dat neemt niet weg dat wij administratief gezien in de periode augustus 2013 tot februari 2018 niet helemaal voldeden aan de wettelijke eisen voor BOPZ-opnames. Dat betreuren we natuurlijk, ook al vloeien er verder geen gevolgen uit voort voor de patiënten of voor ons.

Met de andere betrokken partijen hebben we afgesproken dat we, vanuit zorgvuldigheid en informatieplicht, alle patiënten die in de genoemde periode op basis van de BOPZ bij ons opgenomen waren, zullen inlichten. Dit lukt niet in alle gevallen door middel van direct contact. Daarom plaatsen we deze kennisgeving.

Belanghebbenden die hierover nadere vragen willen stellen, kunnen deze richten aan M. Wiegers via e-mail M.Wiegers@asz.nl of telefoon 078-6541726.

We hopen onze voormalig patiënten die het betreft hiermee alsnog voldoende te hebben geïnformeerd.