Patiëntgegevens nu digitaal: zorg nog efficiënter en veiliger

22 september 2017

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is sinds vrijdag 22 september digitaal. Onder zeer grote belangstelling van honderden eigen medewerkers werd het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier, het systeem HiX van leverancier Chipsoft, in gebruik gesteld.

Dit betekent dat alle gegevens over patiënten en hun behandelingen zich nu niet meer in papieren dossiers bevinden, maar in een beveiligd computernetwerk. Zorgverleners kunnen de patiënt die zij behandelen of verplegen, nu meteen opzoeken op elke computer in het ziekenhuis. Problemen zoals een incompleet dossier, een dossier op de verkeerde plek of een onleesbaar handschrift behoren daardoor tot het verleden. De zorg wordt nog veiliger en efficiënter.Klok
Al ruim een jaar tikte de virtuele klok van de voorbereidingen op HiX terug naar 22 september, 12.00 uur. Dat jaar was hard nodig om de ICT-infrastructuur gereed te krijgen, zorgprocessen aan te passen en personeel op te leiden. Maar al om vier minuten vóór twaalf werd de rode knop ingedrukt ‘omdat de zaal onrustig werd’, zoals bestuursvoorzitter Peter van der Meer vaststelde: het enthousiasme om aan de slag te gaan met HiX was voelbaar.

Verbinding
Met confetti en alcoholvrije 'bubbels' trad het ziekenhuis de moderne tijd binnen. En daarmee ook een ‘tijdperk van verbinding’. Want niet alleen staat elke betrokken zorgverlener nu direct in verbinding met het digitale dossier van zijn of haar patiënt, ook de patiënt zelf en de huisarts kunnen voortaan op afstand meekijken in het dossier en de uitslagen via het portaal www.mijnasz.nl.