Wij zoeken nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor diverse functies

25 augustus 2017

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen om het Albert Schweitzer ziekenhuis tot een nog prettiger en gastvrijer omgeving te maken.

Onze circa 500 vrijwilligers zijn onmisbaar bij onder meer de patiëntenbegeleiding, als gastheer/-vrouw op diverse afdelingen en bij de ontvangst in de centrale hallen. Zij zijn de 'stille krachten' die de weg wijzen, meegaan met de patiënt, uitleg geven of zorgen voor een kop koffie of boterham tijdens het soms lange wachten.Enthousiast
"Het gaat weer wat beter met de economie en mensen krijgen vaker een vaste baan", vertelt Anna Kaptein, afdelingshoofd Vrijwilligers en Patiëntenbegeleiding. "Daardoor zien wij het aantal vrijwilligers nu iets teruglopen. We zijn dus op zoek naar nieuwe, enthousiaste, mensgerichte collega’s die de vrijkomende plekken willen innemen. Het gaat om diverse afdelingen en functies op al onze locaties. We gaan heel graag in gesprek met kandidaten."

Volwaardig
De vrijwilligers vervullen - zoals het woord al zegt - hun taak zonder salaris. Kaptein: "Maar ze worden binnen het ziekenhuis beschouwd als volwaardige krachten. Ze werken in een team, krijgen een bedrijfstenue, ontvangen een reiskosten- en parkeervergoeding en een kerstpakket én ze worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor een vrijwilligersdiner. Als iemand dat wil, mag hij of zij een reanimatiecursus volgen. Omgekeerd vragen wij een gastvrije en servicegerichte instelling, communicatieve vaardigheid en geduld."

Luisterend oor
Vrijwilligers worden binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis enorm gewaardeerd door patiënten. Zij kunnen vaak het stukje aandacht en het luisterend oor bieden waar de professionele zorgverleners in de dagelijkse hectiek niet altijd aan toekomen. Kaptein: "Opvallend vaak zijn onze vrijwilligers zelf patiënt bij ons geweest. Ze hebben de meerwaarde ervaren van de aanwezigheid van vrijwilligers en zeggen daarna: dat wil ik ook voor een ander betekenen!"

Dagdeel
Het vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend: vrijwilligers moeten minstens één dagdeel per week kunnen worden ingeroosterd. Het maximum is twee dagdelen per week. Inroostering gebeurt zo veel mogelijk op vaste dagen en in vaste teams.

Wie belangstelling heeft, wordt van harte uitgenodigd om hier het interesseformulier in te vullen.