Deelnemers gezocht voor studie naar nieuw middel tegen lage rugpijn

10 februari 2017

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is op zoek naar mensen met chronische lage rugpijn voor deelname aan een onderzoek naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een nieuw middel tegen chronische lage rugpijn, genaamd ‘IG8801'.

Met dit onderzoek - een zogeheten fase II onderzoek - hopen de onderzoekers meer te weten te komen over dit nieuwe medicijn bij mensen met chronische lage rugpijn. Dit is pijn onder in de rug die langer dan twaalf weken aanwezig is.

Drie groepen
Er zijn drie behandelgroepen: namelijk een met een lage dosering van het te onderzoeken medicijn, een met een hoge dosering en de placebobehandelgroep (die een 'nepbehandeling' krijgt). Het onderzoek is dubbelblind. Dat betekent dat zowel u als de arts/onderzoeker vooraf niet weet in welke behandelgroep u wordt ingedeeld. Als u in aanmerking komt en ervoor kiest om deel te nemen, wordt u willekeurig in een van de behandelgroepen ingedeeld. In een periode van een half jaar bezoekt u ongeveer zeven keer ons ziekenhuis. U krijgt het middel met een infuus toegediend bij het begin van de studie en één week later.Onderzoeken
Tijdens de vervolgbezoeken neemt u deel aan verschillende (lichamelijke) onderzoeken, zoals bloedonderzoeken, röntgenfoto’s, MRI-scans en het invullen van vragenlijsten. Tevens vragen we u om gedurende vijf periodes van een week dagelijks uw rugpijnscore vast te leggen in een elektronisch dagboek.

U komt in aanmerking als u

  • 21 jaar of ouder bent
  • chronische lage rugpijn heeft, die niet veroorzaakt wordt door een hernia of overduidelijke verschuivingen van de wervels
  • géén rugoperatie heeft ondergaan
  • in de afgelopen zes maanden geen wervel heeft gebroken


Alle belangrijke aspecten van het onderzoek worden uiteraard uitvoerig toegelicht door de onderzoeksarts of onderzoeksverpleegkundige. Er zijn geen kosten of baten verbonden aan uw deelname. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken en de studie verlaten.

Meer informatie of aanmelden? Mail naar onderzoeksverpleegkundige Anita Vogelezang op a.c.vogelezang@asz.nl of bel op maandag t/m donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur naar (078) 6542817.