Hart&Vaatcafé: weer aan het werk na een beroerte

Na een beroerte (CVA) is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. De gevolgen van een beroerte zijn aan de buitenkant vaak niet te zien. Daardoor is het moeilijker deze te (h)erkennen. Denk bijvoorbeeld aan een afgenomen werktempo, concentratieproblemen of een beperkt overzicht. Ook voor uw collega’s en werkgever zijn beperkingen niet altijd direct zichtbaar. Het kan dan gebeuren dat er op uw werk te veel van u wordt gevraagd en verwacht.

Waarom ontstaan deze beperkingen na een beroerte en hoe kunt u deze herkennen? Hoe gaat u hiermee om op de werkvloer, wat kunt u zelf doen en wie kan u daarbij helpen? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het Hart & Vaatcafé op maandag 2 september 2019 in het Auditorium van Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. Het café wordt georganiseerd door de Harteraad in samenwerking met de afdeling Neurologie. 

Programma

Tijdens de presentaties legt Elles Zock, Physician Assistant Neurologie uit welke gevolgen een beroerte kan hebben en hoe dit te verklaren is tijdens haar presentatie: ‘De onzichtbare gevolgen van een beroerte.

En laat Ilona Willems, reintegratie- en loopbaancoach zien hoe u en uw werkgever een goed beeld kunnen krijgen van uw huidige capaciteiten en mogelijkheden en wat dit betekent voor uw huidige werk(omgeving) 

Gaat Esther Jansen-Polak, MSc neurorevalidatie en ergotherapeut dieper in op de cognitieve gevolgen van een beroerte bij de uitoefening van uw functietaken en welke handvatten en aanpassingen u kunnen helpen bij het uitoefenen van deze taken in haar presentatie

Hierna gaat u in kleine groepjes verder in gesprek met mede-patiënten  en natuurlijk ook hun naasten, onder begeleiding van een deskundig gespreksleider. Dit kan een cardioloog (in opleiding) zijn, een verpleegkundig specialist (in opleiding) of een verpleegkundige van de afdeling Neurologie of cardiologie een begeleider vanuit Harteraad.

U en uw partner of naaste van harte welkom!.

Dit Hart&Vaatcafé vindt plaats op:

Maandag 2 september 2019
van 19.00 tot 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Auditorium, locatie Dordwijk

  • 19.00 tot 19.25 uur: inloop, ontvangst met koffie en thee
  • 19.25 tot 19.30uur Welkomstwoord Harteraad
  • 19.30 tot 20.30 uur: Presentaties door Elles Zock, Ilona Willems en Esther Jansen-Polak
  • 20.30 tot 20.45 uur: pauze
  • 20.45 tot 21.30 Verder praten in groepjes olv gespreksbegeleider.

Informatie & aanmelden
In verband met het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden is noodzakelijk. Dit kan door hieronder uw naam en e-mailadres in te vullen. U ontvangt dan automatisch de bevestiging via de mail.
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Patiëntenvoorlichting van het Albert Schweitzer ziekenhuis, telefoon: (078) 652 34 31.

Wat is het Hart&Vaatcafé?
Het Hart&Vaatcafé is dé ontmoetingsplaats voor hart- en vaatpatienten en wordt georganiseerd door Harteraad, (vereniging voor hart&vaatpatienten) in samenwerking met het ziekenhuis. In het Hart & Vaatcafé geven specialisten actuele informatie, ontmoet u andere patiënten en hun familie en bespreekt u ervaringen en tips met elkaar.
Bij ieder Hart & Vaatcafé staat een thema centraal.

Velden met een * zijn verplicht